drymix logo

Spoločnosť dryMIX pôsobí v oblasti geotechniky a špeciálneho zakladania ako spoľahlivý dodávateľ systému stavebných materiálov a poradenstva s tým spojeným. Využívame naše viac ako 15 ročné odborné skúsenosti a navrhujeme investorom a dodávateľom tie najvhodnejšie receptúry podľa spôsobu realizácie nimi zhotovovanej stavby. Spolupracujeme s výrobnými závodmi podľa geografickej polohy stavby, vždy tak aby naše dodávky boli cenovo efektívne a výhodné. Pôsobíme v stredoeurópskom regióne na území Českej republiky, južnej časti Poľska a na Slovensku. Sídlo spoločnosti je v hlavnom meste slovenského vinárstva v malokarpatskom mestečku MODRA.

piktogram

Produkty a komponenty

Injektážne a výplňové zmesi, rada DM FILL
Zmesi pre vytváranie podzemných tesniacich stien (PTS) podla zvolenej technológie:
  Trench mix - rada DM TRENCH
  Mixed in place - rada DM MIP
  Jet grouting - rada DM JET
  Sluery by wall - rada DM GRAB

Striekané betóny rada DM SC, vrátane aplikačnej techniky zn. SIKA ALIVA a príslušnstva
Aktivovaný tesniaci bentonit, produktová rada DM NABENT
Plnivo do zmesí Jemne mletý Vápenec - rada DM JMV
Prísada do výroby suchých prefabrikovaných zmesí – popolček, rada DM TOT

Všetky naše produkty dodávame ako voľne ložené v autocisternách, ktoré sa uskladňujú na Vašej stavbe v mobilných silách. Po zmiešaní s vodou na stavbe sa takto vyrobí suspenzia resp. zmes s dopredu zadanými parametrami.
Bližšie informácie k produktom a komponentom Vám radi zašleme, na základe Vášho emailového dopytu.

Naše služby

Návrh a optimalizácia receptúr
Overenie „in situ“ reologických vlastností suspenzíí
Odoberanie a vyhodnocovanie vzoriek na vodonepriepustnosť a pevnosť v tlaku s nábehom pevností do 90 dní
Vyhodnotenie nameraných parametrov a hodnôt, formou protokolov
Dodávka aplikačnej techniky zn. SIKA ALIVA pre realizáciu striekaných betónov, vrátane náhradných dielov, prislušenstva, servisu, podľa požiadavky až po realizáciu

Zaškolenie obslužného personálu k mobilným silám a aplikačnej technike
Prenájom mobilných stavebných síl 18, 20 resp.22m³ na uskladnenie nami dodávaných zmesí resp. komponentov
Prenájom mobilných tlakových síl spolu so strojnotechnolickým zariadením na dopravu materiálu v podzemí (banské stavby)
Zabezpečenie dopravy zmesí resp. komponentov autocisternami
Odborné poradenstvo a konzultácie

Bližšie informácie k našim službám Vám radi zašleme, na základe Vášho emailového dopytu.

Fotogaléria

Referencie od roku 2017

Stavba „Prepojovacia štôlňa VD BUKOVEC, výplňové injektáže - produktová rada DM FILL
Stavba „ŽSR Púchov 160km/h, zakladanie mostných pilierov – produktová rada DM GRAB
Stavba „SKY PARK, Bratislava, utesnenie stavebnej jamy – produktová rada DM MIP
Stavba „ŽSR Považská Teplá 160km/h, zárubný múr, striekané betóny produktová rada DM SC
Stavba „VD OPATOVICE, tesnenie hrádze – produktová rada DM GRAB
Stavba „D1 -Tunel Prešov, západný portál, striekané betóny, produktová rada DM SC
Stavba „ŽSR – Tunel DIEL, Nimnica, východný portál, uníková štôlňa, striekané betóny, produktová rada DM SC
Stavba „PPO, ľavá strana Váh, Kollárovo – Komoča, tesnenie hrádze, produktová rada DM NABENT
Stavba „Obytný komlex Tabáň, Nitra, striekané betóny produktová rada DM SC
Stavba „Tunel Deboreč, západný portál, striekané betóny produktová rada DM SC
Stavba „Obytný komlex Bellavita, Bratislava – stabilizácia svahov – striekané betóny produktová rada DM SC
Stavba „TRADIMEX PRAHA“ - stabilizácia svahov tajchu – striekané betóny produktová rada DM SC
Stavba „PPO rieka Nitra, Maly Cetín, tesnenie hrádze, produktová rada DM NABENT

Bližšie informácie k naším referenciám Vám radi zašleme, na základe Vášho emailového dopytu.

Kontakt

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle +421 908 736 550 alebo prostredníctvom emailu office@drymix.eu.